Ngân hàng mở cho Việt Nam

Our Mission

Xây dựng hạ tầng & hệ sinh thái ngân hàng mở tốt nhất thế giới cho đất nước.

Our Vision

Mỗi doanh nghiệp là một ngân hàng số

About us

bankHub là một sản phẩm của Casso, một nỗ lực nhằm xây dựng một hạ tầng thúc đẩy ứng dụng ngân hàng mở tại Việt Nam.
Thông tin công ty:
- Tên : Công Ty TNHH CASSO
- MST: 0316794479
- Địa chỉ: I.102D, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG – HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức