Nghiên cứu & đào tạo

Alternative Text

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại Học Quốc Gia HCM (IEC)

IEC là một trung tâm trực thuộc Đại học Quốc Gia HCM, với vai trò thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên. IEC là đơn vị tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sinh viên lớn nhất cả nước Creative Idea Challenge.
Từ 2020, Casso phối hợp cùng IEC hỗ trợ đào tạo & tư vấn công nghệ cho các startup Fintech trong hệ sinh thái khởi nghiệp IEC.
Website: https://iec.itp.vn


XEM THÊM