Căn cứ pháp lý

Một số văn bản pháp luật liên quan tới ngân hàng mở.

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tên ban hành Ngày hiệu lực
1 Nghị định 117/2018/NĐ-CP 11-09-2018 Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 01-11-2018 Tải xuống
2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP 17-04-2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân 01-07-2023 Tải xuống
3 Nghị định
(Dự thảo)
01-04-2022 Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng Tải xuống