Quỹ đầu tư

Alternative Text

Vietnam Innovative Startups Accelerator (VIISA)

VIISA là quỹ đầu tư giai đoạn sớm, thành lập từ 2016, với hai cổ đông là Tập đoàn FPT và Quỹ đầu tư Dragon Capital.
Round: Pre-seed
Year : 2021


XEM THÊM