Đối tác ứng dụng

Danh sách nhà phát triển tiêu biểu

Cập nhật : 2024-03-27 13:00:00 GMT+7

No Tên ứng dụng Website Công ty chủ quản Danh mục
1 Casso Hub https://casso.vn CÔNG TY TNHH CASSO
MST : 0316794479
Tự động hóa quy trình
2 payOS https://payos.vn/ CÔNG TY TNHH CASSO
MST : 0316794479
Giải pháp thanh toán
3 Houze Building https://houzebuilding.com/ CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE COMMERCE
MST: 0316186061
Quản lý chung cư
4 Pi Home https://pihome.asia/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PIHOME
MST: 0315917583
Quản lý chung cư
5 AOne https://aonetek.vn/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AONE
MST: 0316336599
Kế toán
6 Anvest https://anvest.vn/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANVEST
MST: 0317189160
Tài chính cá nhân
7 Odoo https://odoo.com/ ODOO SA
Địa chỉ: Grand-rosière, Brabant Wallon, Belgium
ERP
8 DotB https://dotb.vn/ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DOTB
MST: 0315359346
Quản lý trường học
9 ORIS Solutions https://oris.solutions/ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ORIS
MST: 0317815509
ERP
10 Viindoo https://viindoo.com CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIINDOO
MST: 0201994665
ERP
Tổng cộng 10