Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của bankHub được xây dựng dựa trên thông lệ quốc tế và Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Các phiên bản : Tiếng Việt, Tiếng Anh

————————————————

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi.
Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

bankHub được xây dựng với sứ mệnh mở khóa những tiềm năng của ngân hàng mở. Bằng việc cung cấp một ứng dụng cho phép bạn quản lý tập trung tất cả tài khoản dữ liệu tài chính của mìnhcấp quyền truy cập dữ liệu cho các nhà phát triển phần mềm, Chúng tôi giúp cho việc xây dựng những ứng dụng tài chính mở trở nên dễ dàng, an toàn và bảo mật.

Mục tiêu của chúng tôi với Chính sách này là cung cấp giải thích đơn giản và dễ hiểu về dữ liệu mà bankHub thu thập từ bạn cũng như cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi đánh giá cao tính minh bạch và muốn cung cấp cho bạn mô tả rõ ràng và ngắn gọn về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Các dịch vụ của bankHub không hướng đến các cá nhân dưới 18 tuổi và chúng tôi không thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em..

Dữ liệu chúng tôi thu thập

Như được giải thích chi tiết hơn bên dưới, dữ liệu chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ của bankHub mà bạn hoặc ứng dụng bạn đã cấp quyền truy cập. Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bankHub mà bạn hoặc nhà phát triển mà bạn đã cấp quyền truy cập, bankHub có thể thu thập những thông tin sau:

Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của bankHub, chẳng hạn như khi bạn cấp quyền truy cập một tài khoản ngân hàng với ứng dụng của nhà phát triển thông qua bankHub, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu sau từ bạn:

Khi bạn cung cấp dữ liệu này, bạn cũng cấp cho bankHub quyền thay mặt bạn truy cập và truyền dữ liệu của bạn đến và từ ngân hàng có liên quan hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính nắm giữ tài khoản tài chính của bạn (chúng tôi sẽ gọi họ là “đối tác tài chính” trong Chính sách này).

Dữ liệu chúng tôi thu thập từ các đối tác tài chính khi bạn kết nối tài khoản tài chính của mình. Tùy thuộc vào sản phẩm bankHub nào mà bạn hoặc nhà phát triển ứng dụng của bạn sử dụng, cũng như nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm tài chính của bạn cung cấp thông tin gì và như thế nào, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu sau từ các đối tác tài chính khi bạn kết nối tài khoản tài chính của mình với hoặc thông qua ngân hàngHub:

Dữ liệu chúng tôi nhận được từ thiết bị của bạn. Khi bạn sử dụng một thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính, để kết nối với các dịch vụ của chúng tôi thông qua ứng dụng của nhà phát triển, chúng tôi sẽ nhận được dữ liệu về thiết bị đó, bao gồm:

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích kinh doanh và thương mại sau:

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn vì những lý do sau:

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu đã được tổng hợp hoặc ẩn danh theo cách không nhận dạng cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào được luật hiện hành cho phép. Điều này bao gồm việc tạo hoặc sử dụng dữ liệu tổng hợp hoặc ẩn danh để phát triển các dịch vụ mới hoặc để hỗ trợ nghiên cứu, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.
Khi bạn liên kết các tài khoản tài chính của mình thông qua bankHub, chúng tôi thường sử dụng dịch vụ reCaptcha của Google để giúp phát hiện hành vi gian lận và lạm dụng. Khi reCaptcha được sử dụng, Chính sách quyền riêng tư Điều khoản sử dụng của Google sẽ áp dụng cho reCaptcha và thông tin mà Google thu thập thông qua reCaptcha.

CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN HOẶC CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP THEO CHÍNH SÁCH NÀY.

Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ dữ liệu cookie với các bên thứ ba khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba thu thập dữ liệu cookie này từ các trang web của chúng tôi.

Cách chung tôi lưu giữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu của bạn khi cần thiết. Để xác định xem dữ liệu có cần thiết hay không, chúng tôi xem xét lý do dữ liệu của bạn được thu thập và sử dụng cũng như bất kỳ yêu cầu pháp lý nào để lưu giữ dữ liệu của bạn. Chúng tôi xem xét dữ liệu của bạn định kỳ để đảm bảo dữ liệu vẫn cần thiết để hoàn thành mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác. Nếu nhà phát triển xóa kết nối của bạn khỏi ứng dụng của họ với dữ liệu của bạn, hệ thống của bankHub được thiết kế để tự động xóa dữ liệu cá nhân của bạn, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định khi chúng tôi vẫn có thể giữ lại thông tin của bạn mà chúng tôi đề cập bên dưới.
Các trường hợp ngoại lệ đối với điều này có thể là nếu: (a) bạn đã thiết lập kết nối với ứng dụng của nhà phát triển khác thông qua bankHub vẫn đang hoạt động; (b) bankHub cần dữ liệu của bạn để tiếp tục cung cấp cho bạn dịch vụ bankHub mà bạn yêu cầu; (c) luật pháp yêu cầu bankHub lưu giữ dữ liệu của bạn; (d) bankHub cần dữ liệu của bạn để giúp ngăn chặn gian lận hoặc bảo vệ quyền riêng tư, cung cấp hỗ trợ hoặc điều tra việc lạm dụng và hành vi sai trái; hoặc (e) chúng tôi yêu cầu – và bạn đồng ý cụ thể – cho phép chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn lâu hơn.
Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được xử lý theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo Chính sách này.

Bảo vệ dữ liệu

Các chính sách và thực hành bảo mật của bankHub được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn (chẳng hạn như Số nhận dạng công dân và dữ liệu nhận dạng khác), cũng như bất kỳ dữ liệu nào khác mà chúng tôi thu thập về bạn. bankHub thực hiện các biện pháp kiểm soát được thiết kế để hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu này đối với nhân viên có lý do kinh doanh để biết dữ liệu đó và cấm nhân viên của ngân hàng tiết lộ dữ liệu này một cách bất hợp pháp.

Thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính sách này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng chính sách mới trên trang web của bankHub tại https://bankhub.vn/privacy-policy và cập nhật ngày có hiệu lực ở đầu Chính sách này. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các nhà phát triển về bất kỳ thay đổi quan trọng nào theo các thỏa thuận dành cho nhà phát triển của chúng tôi, vì họ có thể ở vị trí tốt hơn để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Chính sách này. Nếu bạn có tài khoản bankHub đang hoạt động, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn email thông báo về bản cập nhật.

Liên hệ với ngân hàngHub

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về Chính sách này hoặc về việc thực hiện bảo mật của chúng tôi nói chung, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại privacy@bankhub.dev